Betingelser og vilkår

 • Norges Cåsino tillater ikke noe av innholdet på dette nettstedet til kriminell, hvitvasking, skatteunndragelse eller andre ulovlige aktiviteter.
 • Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål og kan ikke betraktes som juridisk rådgivning, og vi vil ikke holdes ansvarlige for feil eller andre skader som oppstår ved bruk av innholdet i dette.
 • Norges Cåsino er en uavhengig spillinformasjonstjeneste som gir ekspertise innen spill, men vi tar ikke noe juridisk ansvar for feil i noen av eiendelene våre. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten til noen gjenstander i materialene våre.
 • Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten forhåndsråd.
 • Alle nevnte varemerker tilhører deres respektive eiere.
 • Brukere eller nettstedet vårt er ansvarlige for å avgjøre om det er lovlig for dem å spille et bestemt spill eller plassere et bestemt spill eller spill.
 • Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av copyright av Norgescasino.com.
 • Norges Cåsino-brukere og besøkende kan ikke: kopiere, overføre eller justere informasjonen på dette nettstedet på noen måte.
 • Vær oppmerksom på at produkter, prosesser eller teknologier i innholdet vårt kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter som er forbeholdt Norges Cåsino og kanskje ikke er lisensiert nedenfor.
 • Norges Cåsino prøver å gi fullstendig, nøyaktig og aktuell informasjon, men hvis du observerer feil informasjon, vennligst send oss ​​en forespørsel via https: //norgescåsino.com/kontakt-oss/
 • Norges Cåsino forbeholder seg retten til å nekte forespørsler om fjerning av innhold etter eget skjønn, med mindre innholdet kan betraktes som falsk, vulgært, hatefullt, uanstendig, seksuelt orientert, truende, diskriminerende, invasivt for en persons privatliv eller på annen måte i brudd på internasjonal lov.