Norges Cåsino Personvernregler

Norgescåsino.com håndhever personvernreglene nedenfor.

Hos Norges Cåsino (“Norges Cåsino”, “vi”, “oss”) behandler vi personopplysninger om våre kunder, brukere og besøkende på våre nettsteder (“deg”). Vi gjør vårt ytterste for å håndtere dine personlige data med omhu , hold det sikkert og følg databeskyttelseslovene.

Hvordan denne policyen fungerer

Hensikten med denne policyen er å forklare når, hvorfor og hvordan vi behandler informasjon som kan være relatert til deg (“personlige data”). Det gir også viktig informasjon om dine lovbestemte rettigheter. Denne policyen er ikke ment å overstyre vilkårene i noen kontrakt du har med oss, og heller ikke rettigheter du måtte ha i henhold til databeskyttelsesloven.

Klikk på et emne nedenfor for å finne ut mer om individuelle emner mer detaljert. Vi har overskriftsdeler av retningslinjene for å gjøre det enkelt for deg å navigere til informasjonen som er mest relevant for deg.

 

1. Hvem er ansvarlig for å ta vare på dine personopplysninger?

Norges Cåsino er hovedansvarlig for å ta vare på dine personlige data (din dataansvarlige). Med dataansvarlig menes selskapet som bestemmer virkemidlene og formålene med behandlingen av eventuelle personopplysninger.

Du bør være oppmerksom på at selv om vi er hovedansvarlige for å ta vare på dine personlige data, kan informasjon lagres i databaser som andre selskaper kan få tilgang til. Når du får tilgang til dine personopplysninger, vil alle selskaper overholde standardene i denne policyen.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Epostadresse
 • IP adresse
 • Stedsdata
 • Nettstedsbruk
 • Kjønn
 • Alder

Innhold du sender inn, for eksempel kommentarer, spørsmål, klager, samtaler osv.

Annen informasjon. Du kan velge å gi annen informasjon direkte til oss, eller vi kan kreve annen informasjon fra deg. For eksempel kan vi samle inn annen informasjon når vi behandler et spørsmål du har sendt inn, når du bruker kontaktskjemaet eller på annen måte kommuniserer med oss.

3. Hva bruker vi personopplysningene dine til og når behandler vi personopplysningene dine?

Vi vil samle inn informasjon direkte fra deg når du bruker tjenestene våre eller besøker våre nettsteder.

Vi bruker dine personlige data til å:

 • kommunisere med deg og svare på dine henvendelser, for eksempel via kontaktskjemaene våre
 • sende reklamemails relatert til produkter og tjenester.
 • analysere informasjon i våre systemer og databaser for å forbedre måten vi driver vår virksomhet og nettsteder i henhold til brukerpreferanser, for å gi en bedre service og brukeropplevelse
 • forbedre og målrette annonser som du mottar fra oss
 • oppfylle eller utøve noen av våre juridiske forpliktelser eller rettigheter

Vi behandler bare personopplysningene dine for de formålene som er beskrevet i denne policyen, og der vi er tilfreds med at:

 • du har gitt ditt samtykke til at vi bruker dataene på den måten, eller
 • vår bruk av dine personlige data er nødvendig for å støtte ‘legitime interesser’ som vi har som bedrift (for eksempel for å forbedre produktene våre, for å utføre analyser på tvers av datasettene våre), på en måte som er proporsjonal og respekterer personvernet ditt.

4. Hvem deler vi dine personlige data med?

Vi samarbeider med mange tredjeparter for å hjelpe med å administrere virksomheten vår og levere tjenester. Disse tredjepartene kan fra tid til annen trenge å ha tilgang til dine personlige data:

 • Våre analytiske tjenesteleverandører (som Google, Hotjar og VWO), som behandler personopplysninger for sine egne formål som dataansvarlige. Se retningslinjene våre for informasjonskapsler i vedlegget nedenfor for å identifisere hvordan du kan forhindre tilgang til dine personlige data fra analyseleverandører.
 • Tjenesteleverandører eller databehandlere som håndterer dine personlige data i henhold til våre instruksjoner, for eksempel skytjenester eller autentiseringsleverandører
 • Hvis vi har plikt til å opplyse om å overholde en juridisk forpliktelse eller beskytte våre interesser eller sikkerhet.
 • I tilfelle vi selger, kjøper eller omorganiserer en virksomhet eller eiendeler, eller hvis eiendelene våre ervervet av en tredjepart, inkludert potensielle selgere eller kjøpere.

5. Internasjonale overføringer

Internasjonale overføringer betyr at personopplysninger overføres til et land utenfor EU.

Som beskrevet ovenfor, kan vi gi tilgang til dine personopplysninger til tredjeparter som kan være utenfor EU.

Vi kan også utlevere dine personopplysninger hvis vi mottar en lovlig eller forskriftsmessig forespørsel fra et utenlandsk rettshåndhevelsesorgan utenfor EU.

Vi vil alltid ta skritt for å sikre at internasjonal overføring av informasjon administreres for å beskytte dine rettigheter og interesser. Eventuelle forespørsler om informasjon som vi mottar fra rettshåndhevelse eller tilsynsmyndigheter, vil bli nøye sjekket før personopplysninger avsløres.

Du har rett til å be oss om mer informasjon om beskyttelsestiltakene vi har fått på plass som nevnt ovenfor. Kontakt oss hvis du ønsker ytterligere informasjon.

6. Direkte markedsføring

Vi kan bruke dine personopplysninger til å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon angående produkter og tjenester som vi og våre partnere tilbyr angående for eksempel online casino. Dette kan være i form av e-post eller målrettede elektroniske annonser.

I noen tilfeller vil behandlingen av dine personlige data for markedsføringsformål være basert på våre legitime interesser. Når loven krever det, vil det være basert på ditt samtykke.

Du har alltid rett til å si nei til videre direkte markedsføring, når som helst. Du kan bruke fravalgslinken som du finner i all direkte markedsføringskommunikasjon, eller ved å kontakte oss.

Vi tar skritt for å begrense direkte markedsføring til et rimelig og forholdsmessig nivå, og for å sende deg kommunikasjon som vi mener kan være av interesse eller relevans for deg, basert på informasjonen vi har om deg.

7. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi vil oppbevare dine personlige data så lenge det er rimelig nødvendig for formålene som er oppført i denne policyen.

I noen tilfeller oppbevarer vi personopplysningene dine i løpet av en viss periode for å oppfylle for eksempel juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav.

Vi opprettholder en datalagringspolicy for personopplysninger i vår omsorg. Der dine personlige data ikke lenger er påkrevd, vil vi sikre at de enten blir slettet sikkert eller gjort anonyme.

8. Hva er rettighetene dine?

Du har en rekke rettigheter i forhold til dine personopplysninger. Mer informasjon om hver av disse rettighetene finner du ved å referere til tabellen nedenfor.

For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss ved å sende et spørsmål via vår kontaktside.

Vær oppmerksom på følgende hvis du ønsker å utøve dine rettigheter:

Adgang

Du kan be oss om å:

 • bekrefte om vi behandler personopplysningene dine;
 • gi deg en kopi av disse dataene;
 • gi deg annen informasjon om dine personlige data, for eksempel hvilke data vi har, hva vi bruker dem til, hvem vi utleverer dem til, om vi overfører dem utenfor EU og hvordan vi beskytter dem, hvor lenge vi oppbevarer dem, hva rettigheter du har, hvordan du kan klage, hvor vi har fått dataene dine fra og om vi har utført automatisert beslutningstaking eller profilering, i den grad informasjonen ikke allerede er gitt til deg i denne policyen.

Retting

Du kan be oss om å rette opp unøyaktige personopplysninger.

Vi kan forsøke å verifisere nøyaktigheten til dataene før vi korrigerer dem.

Fjerning

Du kan be oss om å fjerne dine personlige data, men bare der:

 • det er ikke lenger nødvendig for formålene det ble samlet inn for; eller
 • du har trukket tilbake ditt samtykke (der behandlingen var basert på samtykke); eller
 • følge en vellykket rett til å protestere (se ‘Innvendinger’ nedenfor); eller
 • det har blitt behandlet ulovlig; eller
 • å overholde en juridisk forpliktelse.

Vi er ikke pålagt å etterkomme forespørselen din om å slette dine personlige data hvis behandlingen av dine personlige data er nødvendig:

 • for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;

Det er visse andre omstendigheter der vi ikke er pålagt å etterkomme slettingsforespørselen din, selv om disse to er de mest sannsynlige omstendighetene der vi vil nekte forespørselen

Begrensning

Du kan be oss om å begrense (dvs. beholde men ikke bruke) dine personlige data, men bare der:

 • dets nøyaktighet bestrides (se Retting) for å tillate oss å verifisere dens nøyaktighet; eller
 • behandlingen er ulovlig, men du vil ikke at den skal fjernes; eller
 • det er ikke lenger behov for det formålet det ble samlet inn for, men vi trenger det fortsatt for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • du har benyttet deg av retten til å motsette deg, og verifisering av tvingende grunnlag er ventet.

Vi kan fortsette å bruke dine personlige data etter en anmodning om begrensning, der:

 • vi har ditt samtykke; eller
 • å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.

Bærbarhet

Du kan be oss om å oppgi dine personlige data til deg i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om å ‘portes’ direkte til en annen dataansvarlig, men i hvert tilfelle bare der:

 • behandlingen er basert på ditt samtykke eller på gjennomføringen av en kontrakt med deg; og
 • behandlingen utføres på automatiserte måter.

Innvending

Du kan motsette deg enhver behandling av dine personlige data som har våre ‘legitime interesser’ som juridisk grunnlag, hvis du mener at dine grunnleggende rettigheter og friheter oppveier våre legitime interesser.

Vi har en mulighet til å demonstrere at vi har overbevisende legitime interesser som overstyrer dine rettigheter og friheter.

Internasjonale overføringer

Du kan be om å få en kopi av, eller referere til, beskyttelsestiltakene som personopplysningene dine overføres til utenfor Det europeiske økonomiske området.

Vi kan redigere dataoverføringsavtaler eller relaterte dokumenter (dvs. skjule viss informasjon i disse dokumentene) på grunn av kommersiell følsomhet.

Tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til den ansvarlige lokale tilsynsmyndigheten om vår behandling av dine personopplysninger.

Vi ber deg vennligst prøve å løse eventuelle problemer med oss ​​først, selv om du når som helst har rett til å kontakte din tilsynsmyndighet.

Siste oppdatering: 9. januar 2021